ภาพถ่ายงานอีเวนท์

การเล่ามุมมองของแบรนด์ในวันจัดงาน ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าจดจำองค์กร