ภาพโปรไฟล์ผู้บริหารและบุคลากร

ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยภาพถ่ายคนสำคัญ เพื่อสร้างโปรไฟล์แห่งความสำเร็จ