MEDIA PRODUCTION

ไม่ว่าจะสื่อทางไหน แบบไหน
ทีมงานมืออาชีพพร้อมสร้างภาพให้คุณอย่างสมบูรณ์แบบ

CONCEPTUALIZED
IDEAS

บันทึกทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิต หรือการถ่ายภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าประทับใจ

ภาพโปรไฟล์ผู้บริหารและบุคลากร

ภาพโปรไฟล์ผู้บริหารและบุคลากร ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยภาพถ่ายคนสำคัญ เพื่อสร้างโปรไฟล์แห่งความสำเร็จ

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดึงดูดทุกสายตาที่พบเห็น เข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานด้วยภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

ภาพถ่ายงานอีเว้นท์

ภาพถ่ายงานอีเวนท์ การเล่ามุมมองของแบรนด์ในวันจัดงาน ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าจดจำองค์กร

การถ่ายทำวิดีโอโปรโมทสินค้า


การถ่ายทำวิดีโอโปรโมทสินค้า ครบทุกมิติของการนำเสนอสินค้า บอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ผ่านวิดีโอโปรโมทสินค้ากับทีมงานอาชีพ มากประสบการณ์

ภาพโปรไฟล์ผู้บริหารและบุคลากร

ภาพโปรไฟล์ผู้บริหารและบุคลากร ส่งเสริมภาพลักษณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยภาพถ่ายคนสำคัญ เพื่อสร้างโปรไฟล์แห่งความสำเร็จ

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดึงดูดทุกสายตาที่พบเห็น เข้าใจฟังก์ชั่นการใช้งานด้วยภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยเรื่องราว

ภาพถ่ายงานอีเว้นท์

ภาพถ่ายงานอีเวนท์ การเล่ามุมมองของแบรนด์ในวันจัดงาน ครบทุกองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าจดจำองค์กร

การถ่ายทำวิดีโอโปรโมทสินค้า


การถ่ายทำวิดีโอโปรโมทสินค้า ครบทุกมิติของการนำเสนอสินค้า บอกเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า ผ่านวิดีโอโปรโมทสินค้ากับทีมงานอาชีพ มากประสบการณ์